Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Greetings

Dear students

Welcome to the Optics and Vision Postgraduate Programme website.

Our Programme is the fruit of our efforts to create a multidisciplinary environment to prepare young scientists who wish to specialize in physiological optics and vision sciences. Three dynamic departments of the University of Crete participate in the programme. The Department of Medicine is the programme coordinator, and in close collaboration with the Departmen of Materials Science and Technology, and the Department of Mathematics/Applied Mathematics, are the programme's key contributors. The postgraduate programme in Optics and Vision is unique in Greece and one of only a few in Europe.

Our ambition is that our programme, while providing strong theoretical foundations, also should provide a potent starting point for those looking for a professional career in the fields of physiological optics, optical-instruments technology, optometry, ophthalmology and all related sectors.

On our website, you will find basic information about the programme’s structure and operations.

For more details, however, we urge you to contact or meet the programme's faculty and students. We would be glad to talk with you about the wonderful world of Optics and Vision!

 

Also, if you want to get a very comprehensive idea of the Program's content, we encourage you to attend one of our Summerschools in Visual Optics. This year's Summerschool will take place in Heraklion, Crete from July 7 to July 9. You are very welcome to join us! 

 

Optics and Vision Steering Committee

Μιλτιάδης Τσιλιμπάρης Παπάζογλου Δημήτρης
MiltiadisTsilimbaris Dimitris Papazoglou Panagiotis Chatzipantelidis
Director of Studies

Deputy Director of Studies

Associate Professor
 

 

 

Welcome from Prof. I. Pallikaris, founder and ex-Director of the Programme

Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.