Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Απόφοιτοι 2005

Καρυωτάκης Νικόλαος του Γεωργίου, Τμήμα Φυσικής Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Διασκληρική φωτοδυναμική κυκλοκαταστροφή»

Επιβλέπων: Αναπλ.Καθ.Μ.Τσιλιμπάρης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 12 Δεκεμβρίου 2005

Μεταπτυχιακή Εργασία

Λογκάκη Μαρία του Νικολάου, Τμήμα Φυσικής Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Χρήση προτύπου οπτοηλεκτρονικού αισθητήρα για την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και της οφθαλμικής ελαστικότητας»

Επιβλέπων: Δρ.Χ.Γκίνης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 12 Δεκεμβρίου 2005

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Λουλάκης Μιχάλης του Ιακώβου, Τμήμα Φυσικής Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Αλληλεπίδραση βραχέων παλμών laser με διαφανή διηλεκτρικά»

Επιβλέπων: Λέκτορ. Δ. Παπάζογλου

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 12 Δεκεμβρίου 2005

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Σαπουντζής Παναγιώτης του Αναστασίου, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Ανάλυση χωρικού και χρωματικού φασματικού περιεχομένου φυσικών εικόνων»

Επιβλέπων: Δρ. Σ.Πλαΐνης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 12 Δεκεμβρίου 2005

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Τσιρίτας Αντώνιος του Βασιλείου, Τμήμα Φυσικής Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Σύζευξη οπτικών ινών. Σύστημα πολλαπλής ακτινοβόλησης για την φωτοδυναμική κυκλοκαταστροφή»

Επιβλέπων: Καθ. Λ.Ναουμίδης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 12 Δεκεμβρίου 2005

Μεταπτυχιακή Εργασία

Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.