Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Απόφοιτοι 2006

Ανδρουλάκης Αντώνιος του Νικολάου, Τμήμα Μαθηματικών, Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Μαθηματικό μοντέλο της εξομάλυνσης που επιφέρει το επιθήλιο στην ελεύθερη επιφάνεια του κερατοειδούς».

Επιβλέπων: Αναπλ.Καθ. Μ.Ταρουδάκης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 22 Μαρτίου 2006

Μεταπτυχιακή Εργασία

Αττιτή Ειρήνη του Κωνσταντίνου, Τμήμα Μαθηματικών Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Μαθηματική προσομοίωση της διασκληρικής ακτινοβόλησης του ακτινωτού σώματος με διοδικό laser».

Επιβλέπων: Επίκ.Καθ. Μ.Τσιλιμπάρης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 22 Μαρτίου 2006

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Βρεττός Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Τμήμα Φυσικής Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Αξιολόγηση συστήματος μέτρησης των οφθαλμικών κινήσεων».

Επιβλέπων: Δρ. Σ. Πλαΐνης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 22 Μαρτίου 2006

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Γεωργιάδου Στέλλα του Σπυρίδωνα, Τμήμα Οπτικής ΤΕΙ Αθηνών

Θέμα: «Αποκατάσταση του σχήματος του κερατοειδούς μετά από διακοπή χρήσης φακών επαφής»

Επιβλέπων: Δρ.Χ.Γκίνης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 22 Μαρτίου 2006

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Γιαννακοπούλου Τρισεύγενη του Αλεξίου, Τμήμα Οπτικής ΤΕΙ Αθηνών

Θέμα:«Αξιολόγηση ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης μετά από διαθλαστική χειρουργική»

Επιβλέπων: Δρ. Σ. Πλαΐνης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 22 Μαρτίου 2006

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Θεοδωράκης Μιχάλης του Ανδρέα, Τμήμα Περιβάλλοντος Παν/μιο Αιγαίου

Θέμα:«Επίδραση της ασυμμετρίας του πλέγματος των φωτοϋποδοχέων στην διακριτική ικανότητα».

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Παλλήκαρης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 4 Αυγούστου 2006

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Θεοδωρίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Τμήμα Φυσικής Παν/μιο Babes-Bolyai Ρουμανίας

Θέμα: «Computerized ray tracing».

Επιβλέπων: Λέκτορ. Δ.Παπάζογλου

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 22 Μαρτίου 2006

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Καλαφατάκης Κων/νος του Ελευθερίου, Τμήμα Φυσικής Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Οπτικές ιδιότητες φωτοχρωμικών υλικών».

Επιβλέπων: Δρ. Μ.Φαρσάρη

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 22 Μαρτίου 2006

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Καλιτζέος Άγγελος του Αναστασίου, Τμήμα Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Χρήση παραγόντων αντίθεσης για την απεικόνιση της αιματικής ροής στον οφθαλμό με την βοήθεια υπερήχων Doppler».

Επιβλέπων: Επίκ. Καθ. Σ.Γιαρμενίτης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 22 Μαρτίου 2006

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Kιλιντάρη Μαρίνα του Κωνσταντίνου, Τμήμα Οπτικής ΤΕΙ Αθηνών

Θέμα: «Υπολογισμός του διαθλαστικού σφάλματος με χρήση αναλυτών μετώπου κύματος»

Επιβλέπων: Δρ. Χ.Γκίνης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 22 Μαρτίου 2006

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Λαρετζάκη Γεωργία του Πέτρου, Τμήμα Φυσικής Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Μελέτη οπτικών προκλητών δυναμικών σε συνθήκες απειλής».

Επιβλέπων: Αναπλ.Καθ. Π.Μπίτσιος

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 22 Μαρτίου 2006

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Λεωνίδου Λουκία του Λοΐζου, Τμήμα Μαθηματικών Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Ανάλυση δεδομένων διαθλαστικής χειρουργικής και δημιουργία Νομογράμματος».

Επιβλέπων: Αναπλ.Καθ. Μ.Ταρουδάκης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 22 Μαρτίου 2006

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Μακρυπίδης Στυλιανός του Βασιλείου, Τμήμα Μαθηματικών Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Κατασκευή HARTMANN-SHACK αισθητήρα μετώπου κύματος με 2 μεγεθύνσεις κόρης»

Επιβλέπων: Καθ. Ιωάννης Παλλήκαρης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 22 Μαρτίου 2006

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Πιστόλλα Γεωργία του Δημητρίου, Τμήμα Μαθηματικών Open University Αγγλίας

Θέμα: «Ανάλυση οφθαλμολογικών δεδομένων αγροτικών περιοχών της Κρήτης»

Επιβλέπων: Π. Πραστάκος

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 4 Αυγούστου 2006

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Σγουρός Ιωάννης του Μιχαήλ, Τμήμα Φυσικής Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Η σκέδαση στον ανθρώπινο οφθαλμό»

Επιβλέπων: Δρ. Χ.Γκίνης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 20 Δεκεμβρίου 2006

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Τζατζάλα Παρασκευή του Δημητρίου, Τμήμα Φυσικής Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Αξιολόγηση ενός τροποποιημένου ETDRS οπτότυπου με γράμματα που χρησιμοποιούνται σε όλα τα ευρωπαϊκά αλφάβητα»

Επιβλέπων: Δρ.Σ.Πλαΐνης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 20 Δεκεμβρίου 2006

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Τσικλής Νικόλαος του Σταύρου, Τμήμα Ιατρικής Παν/μιο Θεσσαλίας

Θέμα: «Η επίδραση των οφθαλμικών εκτροπών υψηλής τάξης στην κλινική διάθλαση».

Επιβλέπων: Καθ. Ι.Παλλήκαρης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 22 Μαρτίου 2006

Μεταπτυχιακή Εργασία

Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.