Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Απόφοιτοι 2007

Ζαχόπουλος Βασίλειος του Παναγιώτη, Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΤΕΙ Αθηνών

Θέμα: «Η σημασία της φωτεινότητας και του προσανατολισμού στην αντίληψη των φυσικών εικόνων»

Επιβλέπων: Σ.Πλαΐνης, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 26 Ιουλίου 2007

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Καβρουλάκη Δήμητρα, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Αθηνών

Θέμα: «Ένθεση περιθλαστικών πολυεστιακών ενδοφακών μετά απο επέμβαση καταρράκτη.Ασφάλεια-αποτελεσματικότητα».

Επιβλέπων: Καθ.Ιωάννης Παλλήκαρης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 08 Μαρτίου 2007

Μεταπτυχιακή Εργασία


Κουμαντάκης Σταύρος του Ελευθερίου, Τμήμα Φυσικής Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Η ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου για τον υπολογισμό της ισχύος του ενδοφακού που τοποθετείται στον οφθαλμό κατά την επέμβαση του καταρράκτη»

Επιβλέπων: Μ.Τσιλιμπάρης, Επίκ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 26 Ιουλίου 2007

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Μακριδάκη Μαρία του Ιωάννη, Τμήμα Φυσικής Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών για την εκτίμηση της ενυδάτωσης του κερατοειδή κατά την διάρκεια διαθλαστικής χειρουργικής»

Επιβλέπων: Χ.Γκίνης, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 26 Ιουλίου 2007

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Μανιαδάκη Αριστέα του Εμμανουήλ, Τμήμα Φυσικής Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Ανάλυση μετώπου κύματος με εφαρμογές στον οφθαλμό»

Επιβλέπων: Δ.Παπάζογλου, Λέκτορας Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 26 Ιουλίου 2007

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Παναγιωτόπουλος Πάρις του Δημητρίου, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Φασματοσκοπική συμβολομετρία με εφαρμογή στην δυναμική προφιλομετρία»

Επιβλέπων: Δ.Παπάζογλου, Λέκτορας Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 14 Δεκεμβρίου 2007

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Πανόργιας Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Κρήτης

Θέμα:«Evaluating threshold and supra-threshold performance using compound gratings»

Επιβλέπων: Σ. Πλαϊνης, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 14 Δεκεμβρίου 2007

Μεταπτυχιακή Εργασία

Παπαγεωργίου Δημήτριος του Λεωνίδα, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο L' Aquila Ιταλίας

Θέμα: «Η χρήση ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση της όρασης ασθενών μετά από παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία»

Επιβλέπων: Μ.Τσιλιμπάρης, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 14 Δεκεμβρίου 2007

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Παπαδιαμάντης Αναστάσιος του Γεωργίου, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Ανάπτυξη και κατασκευή συμβολόμετρου προβολής κροσσών συμβολής στον αμφιβληστροειδή»

Επιβλέπων:Χ.Γκίνης, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 26 Ιουλίου 2007

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Πλευρίδη Ελευθερία, Τμήμα Οπτικής ΤΕΙ Αθηνών

Θέμα:«Αξιολόγηση προσαρμοστικής ικανότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας και ενήλικες»

Επιβλέπων:Δρ.Σ.Πλαΐνης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 08 Μαρτίου 2007

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Σακελλάρη Ιωάννα του Γεωργίου, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Μελέτη των ιδιοτήτων του φωτοχρωμικού μορίου της σπειροσπυράνης χρησιμοποιώντας εμπλουτισμένους πολυμερικούς κυματοδηγούς»

Επιβλέπων:Μ.Φαρσάρη, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 14 Δεκεμβρίου 2007

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Σαχινίδου Σοφία του Σταύρου, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Ασφαιρικότητα κερατοειδούς μετά τις διαθλαστικές επεμβάσεις»

Επιβλέπων:Σ. Παναγοπούλου, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 26 Ιουλίου 2007

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Σταυράκης Δημήτρης του Νικολάου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Traian Vuia Ρουμανίας

Θέμα: «Μέθοδοι απεικόνισης του αμφιβληστροειδή»

Επιβλέπων:Μ.Τσιλιμπάρης, Επίκ.Καθηγητής Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 26 Ιουλίου 2007

Μεταπτυχιακή Εργασία

Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.