Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Απόφοιτοι 2008

Αποστολόπουλος Μιχάλης του Ιωάννη, Τμήμα Φυσικής Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Εφαρμογή τεχνικών αντιστροφής Abel στην Ολογραφική Μικροσκοπία»

Επιβλέπων: Δ. Παπάζογλου, Λέκτορας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 15 Δεκεμβρίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Αρβανιτάκη Βασιλική του Παναγιώτη, Τμήμα Ιατρικής Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Αξιοποίηση του πάχους της στιβάδας των περιωχρικών νευρικών ινών στην πρώιμη διαγνωστική του γλαυκώματος»

Επιβλέπων:Ε.Δετοράκης, Οφθαλμίατρος PhD,

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 3 Απριλίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Γκαβά Ευτυχία-Ιωάννα του Αθανασίου, Τμήμα Φυσικής Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Μελέτη της οφθαλμοκίνησης σε ασθενείς με Parkinson ή παρκινσόνια σύνδρομα»

Επιβλέπων: Σ. Πλαϊνης, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 30 Ιουλίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Δαστιρίδου Άννα του Ιορδάνη, Τμήμα Ιατρικής Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Υδροδυναμική του ανθρώπινου οφθαλμού»

Επιβλέπων: Ιωάννης Παλλήκαρης, Καθηγητής Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 15 Δεκεμβρίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Δρόσος Δημοσθένης του Θεοφάνους, ΤΕΙ Οπτικής Αθηνών

Θέμα: «Αξιολόγηση μονοεστιακών φακών όρασης με πειραματική οπτική διάταξη Hartmann-Shack»

Επιβλέπων: Ιωάννης Παλλήκαρης, Καθηγητής Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 15 Δεκεμβρίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Ζερβός Χρήστος του Παύλου, ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας Κρήτης

Θέμα: «Μέτρηση και αξιολόγηση υψηλής τάξης εκτροπών σε εμμέτρωπες πρεσβυωπικής ηλικίας»

Επιβλέπουσα: Σοφία Παναγοπούλου, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 15 Δεκεμβρίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Καλτσά Δήμητρα του Ανδρέα, Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Συστημάτων ΤΕΙ Κρήτης

Θέμα: «Χρωματική εκτροπή των ενδοφακών»

Επιβλέπων: Χ. Γκίνης, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 30 Ιουλίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Καρακώστα Άννα του Χριστάκη, Τμήμα Φυσικής Παν/μιο Κρήτης

Θέμα:"Στατική επαγωγή με οφθαλμολογικά δεδομένα"

Επιβλέπουσα: Ι. Μοσχανδρέα, Επίκ. Καθηγήτρια

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 15 Δεκεμβρίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία

Κονταδάκης Γεώργιος του Αντωνίου, Τμήμα Ιατρικής Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Θέμα: «Αξιολόγηση της απορρόφησης μπλε φωτός από τον κρυσταλλοειδή φακό και από ενδοφακούς με και χωρίς χρωμοφόρο»

Επιβλέπων: Μ. Τσιλιμπάρης, Επίκ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 30 Ιουλίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Νικολίτσα Παναγούλα του Παναγιώτη, Τμήμα Μαθηματικών Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Σύγκριση πρωτότυπου οπτότυπου με το οπτότυπο ETDRS σε σλαβόφωνους πληθυσμούς»

Επιβλέπων: Σ. Πλαΐνης, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 3 Απριλίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Ορφανός Γιάννης του Δημητρίου, Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ Κρήτης

Θέμα:"Οπτική προφιλομετρία λευκού φωτός"

Επιβλέπων: Δ. Παπάζογλου, Λέκτορας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 30 Ιουλίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία


Πεντάρη Αργυρώ του Γεωργίου, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδούς μετά από διαθλαστικές επεμβάσεις με Excimer Laser»

Επιβλέπων: Χ. Γκίνης, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 15 Δεκεμβρίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Περδικάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ, Τμήμα Φυσικής Παν/μιο Πατρών

Θέμα: «Αξιολόγηση της προσαρμογής σε διαθλαστικούς σε διαθλαστικούς ασθενείς πριν και μετά από διόρθωση με Excimer Laser»

Επιβλέπων: Σ. Παναγοπούλου, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 3 Απριλίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Σαχανίδης Αλέξανδρος του Χρήστου, ΤΕΙ Οπτικής Αθηνών

Θέμα: «Μέτρηση της διαφάνειας των φακών επαφής μετά την χρήση τους»

Επιβλέπων: Χ. Γκίνης, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 15 Δεκεμβρίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία


Σιδέρης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Τμήμα Μαθηματικών Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Σύγκριση εκτροπομέτρων ανάλυσης μετώπου κύματος»

Επιβλέπουσα: Σοφία Παναγοπούλου, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 15 Δεκεμβρίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Σκουριτάκης Στυλιανός του Ιωάννη, Τμήμα Φυσικής Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Μη επεμβατική μέτρηση των μακροσκοπικών μηχανικών ιδιοτήτων του οφθαλμικού τοιχώματος»

Επιβλέπων: Χ.Γκίνης, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 3 Απριλίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Τοκατλίδου Ελένη του Πολύκαρπου, Τμήμα Μαθηματικών Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Εκτίμηση της ορθής χρήσης στατιστικών όρων και τεχνικών σε δημοσιευμένες εργασίες οφθαλμολογικών περιοδικών»

Επιβλέπων: Α.Αλεγκάκης, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 3 Απριλίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Τσαούσης Κωνσταντίνος του Θεοδοσίου, Τμήμα Ιατρικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Συσχέτιση pattern ERGs με αμφιβληστροειδικές μεθόδους απεικόνισης για την διάγνωση και αξιολόγηση του γλαυκώματος»

Επιβλέπων: :Ε.Δετοράκης, Οφθαλμίατρος PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 3 Απριλίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Τσατσάκης Αναστάσιος του Μιχαήλ, Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Κρήτης

Θέμα: «Μελέτη των δυνατοτήτων εφαρμογής διοδικών laser για ενδοχειρουργική χρήση στην οφθαλμιατρική»

Επιβλέπων: Δρ. Λ. Ναουμίδης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 30 Ιουλίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία


Τσερεβελάκης Γεώργιος του Ιωάννη, Τμήμα Φυσικής Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Οφθαλμο-βιομετρικός έλεγχος σε παιδιά-μέλη αθλητικών ομάδων ποδοσφαίρου»

Επιβλέπων: Σ. Πλαϊνης, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 15 Δεκεμβρίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία


Τσιάπα Ειρήνη του Κωνσταντίνου, Τμήμα Εφαρμ. Πληρ/κής και Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης

Θέμα: «Φασματοσκοπία FTIR και εφαρμογές της στον χαρακτηρισμό υλικών»

Επιβλέπων: Δ. Παπάζογλου, Λέκτορας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 30 Ιουλίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία


Φελώνη Ευτυχία του Στεφάνου, ΤΕΙ Οπτικής Αθηνών

Θέμα: «Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση»

Επιβλέπων: Σ. Πλαϊνης, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 30 Ιουλίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία


Χριστοδούλου Θεοδώρα του Πέτρου, Τηλεπληροφορική & Διοίκηση ΤΕΙ Ηπείρου

Θέμα: «Η χρήση μαγνητικής τομογραφίας για την ανάπτυξη μοντέλου του βολβού του οφθαλμού»

Επιβλέπων: Μαρής Θωμάς

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 30 Ιουλίου 2008

Μεταπτυχιακή Εργασία
Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.