Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Απόφοιτοι 2011

1. Bartels Andreas του Karl, Απόφοιτος της Technische Fachhochschule, University of Applied

Sciences, Berlin

Θέμα: "Αξιολόγηση του βάθους πεδίου με τη χρήση οπτικών χρόνων αντίδρασης"

Επιβλέπων: Σ. Πλαϊνης, Οπτομέτρης-Επιστήμες της Όρασης PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 12 Απριλίου 2011

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

2. Καλουδά Πελαγία του Γεωργίου, Απόφοιτος Τμήματος Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης

Θέμα: "Παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία με anti-VEGF ασθενών με αποκόλληση

του μελαγχρώου επιθηλίου και ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς υγρού τύπου"

Επιβλέπων: Μ. Τσιλιμπάρης, Αν. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 15 Δεκεμβρίου 2011

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

3. Ντζιλέπης Γεώργιος του Νικολάου, Απόφοιτος ΤΕΙ Οπτικής Αθηνών

Θέμα: "Αξιολόγηση της λειτουργικότητας πολυεστιακών φακών επαφής τελευταίας γενιάς"

Επιβλέπων: Σ. Πλαϊνης, Οπτομέτρης-Επιστήμες της Όρασης PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 12 Απριλίου 2011

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

4. Πέννος Αλέξανδρος-Βαλεντίνος του Παναγιώτη, Απόφοιτος Τμήματος Επιστήμης &

Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Αξιολόγηση βιοπολυμερών για ενδοκερατοειδική ένθεση"

Επιβλέπων: Χ. Γκίνης, Φυσικός PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 12 Απριλίου 2011

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

5. Πλάκα-Κουμαδωράκη Αργυρώ του Δημητρίου, Απόφοιτος Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο

Αθηνών

Θέμα: "Αξιολόγηση της ποιότητας όρασης σε ασθενείς με κερατόκωνο πριν και μετά το συνδυασμό

φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής με επέμβαση διασύνδεσης πλαγίων συνδέσμων κερατοειδικού

κολλαγόνου"

Επιβλέπων: Κυμιωνής Γεώργιος, Λέκτορας Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 15 Δεκεμβρίου 2011

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

6. Συγγελάκη Εύα του Μανούσου, Απόφοιτος Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Σύγκριση μη επεμβατικής ελαστομετρίας και τονομέτρου Goldmann"

Επιβλέπων: Ι. Παλλήκαρης, Καθηγητής Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 12 Απριλίου 2011

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

7. Τερτίπη Μαρία του Δημητρίου, Απόφοιτος Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Ανάπτυξη οπτικής διάταξης για πειραματική απεικόνιση οφθαλμών αρουραίων"

Επιβλέπων: Μ. Τσιλιμπάρης, Αν. Καθηγητής Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 15 Ιουλίου 2011

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

8. Τιμοθέου Γαρυφαλλιά του Αναστασίου, Απόφοιτος Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Ευαισθησία της ωχράς κηλίδας και σταθερότητα προσήλωσης σε ανοσομετρωπικούς

αμβλυωπικούς ασθενείς με μικροπεριμετρία"

Επιβλέπων: Ι. Παλλήκαρης, Καθηγητής Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 15 Ιουλίου 2011

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

9. Τόντος Χρήστος του Νικολάου, Απόφοιτος ΤΕΙ Οπτικής Αθηνών

Θέμα: "Ανάπτυξη βάσης δεδομένων φυσιολογικής ενδιάμεσης και κοντινής όρασης σε συνθήκες

προσομοιωμένης πρεσβυωπίας"

Επιβλέπων: Σ. Πλαϊνης, Οπτομέτρης-Επιστήμες της Όρασης PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 12 Απριλίου 2011

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

10. Τσιφτσή Θωμαή του Γεωργίου, Απόφοιτος Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Μέθοδοι οπτικής ολοκλήρωσης για τη μέτρηση της σκέδασης σε διατάξεις διπλής

διέλευσης"

Επιβλέπων: Χ. Γκίνης, Φυσικός PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 12 Απριλίου 2011

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

11. Τσουρέκα Ευδοξία του Γεωργίου, Απόφοιτος Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Μελέτη της επαναληψιμότητας και της αναπαραγωγικότητας μετρήσεων του συστήματος

Galilei σε κερατοκωνικούς και φυσιολογικούς οφθαλμούς"

Επιβλέπων: Γ. Κουνής, Φυσικός PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 12 Απριλίου 2011

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

12. Χατζηδάκη Άννα του Ιωάννη, Απόφοιτος Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο

Κρήτης

Θέμα: "Ανάπτυξη μοντέλου υπερτονίας σε πειραματόζωα"

Επιβλέπων: Χ. Γκίνης, Φυσικός PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 15 Δεκεμβρίου 2011

Μεταπτυχιακή Εργασία

Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.