Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Απόφοιτοι 2013

1. Δούκα Χρυσούλα του Γεωργίου, Απόφοιτος του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θέμα: "Έλεγχος αξιοπιστίας και επαναληψιμότητας συσκευής μη επεμβατικής ελαστομετρίας"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Γκίνης Χαρίλαος - Φυσικός PhD, Δετοράκης Ευστάθιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας, Δετοράκης Ευστάθιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 16 Ιουλίου 2013

Μεταπτυχιακή Εργασία

2. Κατσικαλάκη Αικατερίνη του Εμμανουήλ, Απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Βιβλιογραφική ανασκόπηση: femtosecond laser εφαρμογές στη διαθλαστική χειρουργική"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Παναγοπούλου Σοφία - PhD Φυσικός, Κυμιωνής Γεώργιος - Λέκτορας Οφθαλμολογίας, Σιγανός Χαράλαμπος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας, Κυμιωνής Γεώργιος - Λέκτορας Οφθαλμολογίας, Σιγανός Χαράλαμπος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 16 Απριλίου 2013

Μεταπτυχιακή Εργασία

3. Καψάλα Ζωή του Γεωργίου, Απόφοιτος του Τμήματος Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θέμα: "Ποσοτικοποίηση του τριχοειδικού αγγειακού δικτύου της ωχράς κηλίδας σε νεαρούς διαβητικούς ασθενείς"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης και Αξιολόγησης: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας, Μοσχανδρέα Ιωάννα - Επίκ. Καθ. Βιοστατιστικής

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 16 Απριλίου 2013

Μεταπτυχιακή Εργασία

4. Λογγάκη Κωνσταντίνα του Σόλωνα, Απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Μέτρηση και χειρουργικός έλεγχος της ευχέρειας εκροής σε μοντέλο πειραματόζωου"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Γκίνης Χαρίλαος - Φυσικός PhD, Δετοράκης Ευστάθιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Δετοράκης Ευστάθιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 16 Απριλίου 2013

Μεταπτυχιακή Εργασία

5. Μπέντο Βιλέρια του Ιωσήφ, Απόφοιτος του Τμήματος Οπτικής, ΤΕΙ Αθηνών

Θέμα: "Μελέτη της εφαρμογής μιτομυκίνης κατά τη διαρκεια της επεμβασης διασυνδεσης κερατοειδικου κολλαγονου για τη σταθεροποιηση του κερατοειδους"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Κυμιωνής Γεώργιος - Λέκτορας Οφθαλμολογίας, Παναγοπούλου Σοφία - PhD Φυσικός, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Κυμιωνής Γεώργιος - Λέκτορας Οφθαλμολογίας, Σιγανός Χαράλαμπος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 16 Απριλίου 2013

Μεταπτυχιακή Εργασία

6. Τιμοθεάτος Σταύρος του Σπυρίδωνα, Απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θέμα: "Ανάπτυξη αισθητήρα μετώπου κύματος Hartmann-Shack για τον ανθρώπινο οφθαλμό και σύγκρισή του με εμπορικά διαθέσιμους αισθητήρες"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Δετοράκης Ευστάθιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Δετοράκης Ευστάθιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 16 Απριλίου 2013

Μεταπτυχιακή Εργασία

7. Χαμάκου Νεκταρία-Ιωάννα του Χαράλαμπου, Απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θέμα: "Μέτρηση της ενδοφθάλμιας σκέδασης με χρήση οπτικής μεθόδου"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Γκίνης Χαρίλαος - Φυσικός PhD, Παπάζογλου Δημήτρης -Επίκ. Καθ. Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Κυμιωνής Γεώργιος - Λέκτορας Οφθαλμολογίας, Παπάζογλου Δημήτρης -Επίκ. Καθ. Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 16 Απριλίου 2013

Μεταπτυχιακή Εργασία

Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.