Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Απόφοιτοι 2014

1. Αποστολίδη Ιωάννα, Απόφοιτος Τμήματος Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θέμα: "Μεταβολές του μετρούμενου αξονικού μήκους του οφθαλμού σε παθήσεις της ωχράς κηλίδας "

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Κυμιωνής Γεώργιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παναγοπούλου Σοφία - PhD Φυσικός, Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Κυμιωνής Γεώργιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 4 Δεκεμβρίου 2014

Μεταπτυχιακή Εργασία

2. Γάγγα Μαρία, Απόφοιτος του Τμήματος Οπτικής, ΤΕΙ Πατρών

Θέμα: "Μελέτη της μονο-όρασης με τη χρήση προκλητών δυναμικών"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Πλαϊνης Σωτήρης - PhD Οπτομέτρης, Parry Neil - Λέκτορας Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθηγητής Οφθαλμολογίας

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Κυμιωνής Γεώργιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 10 Απριλίου 2014

Μεταπτυχιακή Εργασία

3. Δημητρίου Αρχοντία, Απόφοιτος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θέμα: "Μέτρηση και αξιολόγηση εκτροπών για μακρινή και κοντινή όραση μετά από ένθεση προσαρμοστικού φακού WIOL"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Παναγοπούλου Σοφία - Φυσικός PhD, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας, Κυμιωνής Γεώργιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας, Κυμιωνής Γεώργιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 10 Απριλίου 2014

Μεταπτυχιακή Εργασία

4. Ζουλινάκης Γεώργιος του Ηλία, Απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θέμα: "Αξιολόγηση και πρόβλεψη ποιότητας όρασης με χρήση ray tracing wavefront analysis μετά από ένθεση ενδοκερατοειδικού φακού για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Παναγοπούλου Σοφία - Φυσικός PhD, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας, Κυμιωνής Γεώργιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας, Κυμιωνής Γεώργιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 22 Ιανουαρίου 2014

Μεταπτυχιακή Εργασία

5. Κτιστάκης Εμμανουήλ, Απόφοιτος Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Effect of optical factors in eye movements during reading"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Κυμιωνής Γεώργιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παναγοπούλου Σοφία - PhD Φυσικός, Δετοράκης Ευστάθιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Κυμιωνής Γεώργιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Δετοράκης Ευστάθιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 4 Δεκεμβρίου 2014

Μεταπτυχιακή Εργασία

6. Λιακόπουλος Δημήτριος του Αντωνίου, Απόφοιτος του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Αξιολόγηση της φωτεινής ευαισθησίας της ωχράς και της σταθερότητας προσήλωσης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργείο καταρράκτη"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας, Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Κυμιωνής Γεώργιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας, Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Κυμιωνής Γεώργιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 22 Ιανουαρίου 2014

Μεταπτυχιακή Εργασία

7. Μπλαζάκη Στυλιανή, Απόφοιτος Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Tοπογραφική ανάλυση οικογενούς κερατόκωνου"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Κυμιωνής Γεώργιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παναγοπούλου Σοφία - PhD Φυσικός, Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Κυμιωνής Γεώργιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 4 Δεκεμβρίου 2014

Μεταπτυχιακή Εργασία

8. Νιαβή Σταυρούλα, Απόφοιτος του Τμήματος Ιατρικής, Α.Π.Θ.

Θέμα: "Ανάπτυξη πρωτότυπης διάταξης με συστοιχία LED για τη φωτοδυναμική θεραπεία του ακτινωτού σώματος"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Γκίνης Χαρίλαος - Φυσικός PhD, Ναουμίδης Λεωνίδας - Καθ. Τεχνολογίας Laser ΤΕΙ Κρήτης

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας, Κυμιωνής Γεώργιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 10 Απριλίου 2014

Μεταπτυχιακή Εργασία

9. Παπαδάτου Ελένη, Απόφοιτος του Τμήματος Οπτικής, ΤΕΙ Πατρών

Θέμα: "Μελέτη της μονο-όρασης με τη χρήση οπτικών χρόνων αντίδρασης"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Πλαϊνης Σωτήρης - PhD Οπτομέτρης, Parry Neil - Λέκτορας Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθηγητής Οφθαλμολογίας

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Κυμιωνής Γεώργιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 10 Απριλίου 2014

Μεταπτυχιακή Εργασία

10. Πατρουδάκη Μαρία, Απόφοιτος του Τμήματος Οπτικής ΤΕΙ Αθηνών

Θέμα: "Αξιολόγηση και πρόβλεψη ποιότητας όρασης με χρήση ray tracing wavefront analysis μετά από ένθεση ενδοκερατοειδικού φακού για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Κυμιωνής Γεώργιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας, Παναγοπούλου Σοφία - Φυσικός PhD

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Κυμιωνής Γεώργιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας, Δετοράκης Ευστάθιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 10 Απριλίου 2014

Μεταπτυχιακή Εργασία

11. Σαϊτάκης Γεώργιος, Απόφοιτος Τμήματος Ιατρικής, ΕΚΠΑ

Θέμα: "Myopia: prevalence, origins and controlling its progression"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Πλαϊνης Σωτήρης - PhD Οπτομέτρης

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Κυμιωνής Γεώργιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 24 Ιουλίου 2014

Μεταπτυχιακή Εργασία

12. Τριβλή Αναστασία, Απόφοιτος του Τμήματος Οπτικής ΤΕΙ Πατρών

Θέμα: "Μελέτη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της διασύνδεσης κερατοειδικού κολλαγόνου σε ασθενείς με κερατόκωνο χρησιμοποιώντας ενέργεια υψηλής έντασης"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Κυμιωνής Γεώργιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας, Παναγοπούλου Σοφία - Φυσικός PhD

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Κυμιωνής Γεώργιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας, Δετοράκης Ευστάθιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 10 Απριλίου 2014

Μεταπτυχιακή Εργασία

13. Τσαγλιώτη Εμμανουέλα, Απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Μη επεμβατικός προσδιορισμός του συντελεστή οφθαλμικής ακαμψίας στην κλινική πράξη"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Δετοράκης Ευστάθιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Γκίνης Χαρίλαος - Φυσικός PhD, Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας,

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Δετοράκης Ευστάθιος - Επίκ. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθ. Οφθαλμολογίας, Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Αναπλ. Καθ. Οφθαλμολογίας,

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 10 Απριλίου 2014

Μεταπτυχιακή Εργασία

Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.