Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Απόφοιτοι 2015

1. Μελά Βασιλική, Απόφοιτος Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας, ΤΕΙ Αθηνών

Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: "Αποτελεσματικότητα και σταθερότητα εφαρμογής υβριδικού φακού επαφής τελευταίας γενιάς σε πρώιμα στάδια μετά από θεραπεία διασύνδεσης κολλαγόνου για τη σταθεροποίηση του κερατόκωνου"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Κυμιωνής Γεώργιος - Αν. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Αστυρακάκης Νίκος - Οπτικός

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Κυμιωνής Γεώργιος - Αν. Καθ. Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Καθ. Οφθαλμολογίας,

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 31 Μαρτίου 2015

Μεταπτυχιακή Εργασία

2. Μπεκολάρι Μαρσίντα, Απόφοιτος Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΤΕΙ Αθηνών

Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: "Ανάπτυξη ενός εξελιγμένου συστήματος εν ζωή (in-vivo) Οπτικής Νευρο-απεικόνισης σε ποντίκια"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Παπάζογλου Δημήτρης, Επίκ. Καθηγητής, Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος, Ερευνητής, Ζαχαράκης Ιωάννης, Ερευνητής

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Παπάζογλου Δημήτρης, Επίκ. Καθηγητής, Καφεσάκη Μαρία, Αναπλ. Καθ., Σακκαλής Ευάγγελος - Ερευνητής

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 31 Μαρτίου 2015

Μεταπτυχιακή Εργασία

3. Σημαντηράκη Δέσποινα, Απόφοιτος Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: "Μελέτη των προγονικών ενδοθηλιακών κυττάρων σε νέους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης και Αξιολόγησης: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Καθ. Οφθαλμολογίας, Παπαδάκη Ελένη, Καθ. Αιματολογίας, Γανωτάκης Εμμανουήλ, Καθ. Γενικής Παθολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 31 Μαρτίου 2015

Μεταπτυχιακή Εργασία

Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.