Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Απόφοιτοι 2016

1. Αβτζή Στυλιανή, Απόφοιτος Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: "Εκτίμηση της δομής μοντέλων ζωικών οφθαλμών μέσω οπτοακουστικής μικροσκοπίας"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Τσερεβελάκης Γεώργιος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ζαχαράκης Ιωάννης, Ερευνητής – ΙΤΕ

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Σακκαλής Βαγγέλης - Κύριος Ερευνητής, Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ΙΤΕ-ΙΠ, Παπάζογλου Δημήτρης, Επίκ. Καθηγ. - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 13 Δεκεμβρίου 2016

Μεταπτυχιακή Εργασία

2. Γεωργιάδη Λεόνη, Απόφοιτος Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: "Τρισδιάστατη ανοικοδόμηση του κερατοειδή"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Παναγοπούλου Σοφία - Φυσικός PhD, Κυμιωνής Γεώργιος - Αν. Καθ. Οφθαλμολογίας, Φαρσάρη Μαρία - Ερευνήτρια ΙΤΕ

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Καθ. Οφθαλμολογίας, Κυμιωνής Γεώργιος - Αν. Καθ. Οφθαλμολογίας, Σιγανός Χαράλαμπος - Επ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 24 Μαρτίου 2016

Μεταπτυχιακή Eργασία

3. Γιασαφάκη Γεωργία, Απόφοιτος Τμήματος Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: "Ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων ανάκτησης φάσης για βελτίωση της τρισδιάστατης απεικόνισης σε σκεδαστικά υλικά"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Ζαχαράκης Ιωάννης, Ερευνητής – ΙΤΕ, Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος, Ερευνητής-ΙΤΕ, Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής Οφθαλμολογίας

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Παπάζογλου Δημήτρης - Επίκουρος Καθηγητής, Ταρουδάκης Μιχάλης - Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Καφεσάκη Μαρία - Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 13 Δεκεμβρίου 2016

Μεταπτυχιακή Eργασία

4. Δρουγκάκης Ιωάννης, Απόφοιτος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: "Δονητική και Γωνιακή Ευστάθεια Οπτικών Συστημάτων για Διαστημικές Εφαρμογές"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης και Αξιολόγησης: Παπάζογλου Δημήτρης - Επίκουρος Καθηγητής, Wolf von Klitzing - Cretan Matter Waves research group leader IESL-FORTH, Ταρουδάκης Μιχάλης - Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 24 Μαρτίου 2016

Μεταπτυχιακή Εργασία

5. Lubbad Ahmed, Απόφοιτος Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: "Ανάκτηση της φωτεινής ευαισθησίας αντίθεσης και σταθερότητας προσήλωσης μετά από χειρουργείο καταρράκτη σε ασθενείς με και χωρίς αμφιβληστροειδική νόσο"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης και Αξιολόγησης: Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Κυμιωνής Γεώργιος - Αν. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 24 Μαρτίου 2016

Μεταπτυχιακή Εργασία

6. Μανσούρ Δημήτριος, Απόφοιτος Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: "Σχεδιασμός τεχνικών για τη δημιουργία καινοτόμων οπτικών κυματοπακέτων"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης και Αξιολόγησης: Παπάζογλου Δημήτρης - Επίκουρος Καθηγητής, Ταρουδάκης Μιχάλης - Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Καφεσάκη Μαρία - Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 13 Δεκεμβρίου 2016

Μεταπτυχιακή Εργασία

7. Μπόντζος Γεώργιος, Απόφοιτος Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: "Επίδραση του οιδήματος της ωχράς κηλίδας στη μέτρηση της σκέδασης του οφθαλμού"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γκίνης Χαρίλαος, Φυσικός PhD, Πλαϊνης Σωτήρης, Επιστημονικός Συνεργάτης Παν. Κρήτης-Επίτιμος Λέκτορας Πανεπιστημίου Μάντσεστερ

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σιγανός Χαράλαμπος, Επίκ. Καθ. – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γουλιέλμος Γεώργιος, Αναπλ. Καθ. - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 13 Δεκεμβρίου 2016

Μεταπτυχιακή Εργασία

8. Παπαδογιάννης Πέτρος, Απόφοιτος Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: "Κατανομές διαθλαστικού σφάλματος και αξονικού μήκους σε ασθενείς με κερατόκωνο"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Πλαϊνης Σωτήρης - Msc PhD, Παναγοπούλου Σοφία - Φυσικός PhD, Κυμιωνής Γεώργιος - Αν. Καθ. Οφθαλμολογίας

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Καθ. Οφθαλμολογίας, Κυμιωνής Γεώργιος - Αν. Καθ. Οφθαλμολογίας, Δετοράκης Ευστάθιος - Επ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 24 Μαρτίου 2016

Μεταπτυχιακή Εργασία


9. Σεληνιωτάκης Κωνσταντίνος, Απόφοιτος Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: "Διενέργεια προσυμπτωματικού ελέγχου οφθαλμικών παθήσεων με χρήση DRS μη μυδριατικής κάμερας βυθού στην κεντρική Κρήτη"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης και Αξιολόγησης: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης - Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Παλλήκαρης Ιωάννης - Καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης, Δετοράκης Ευστάθιος - Επ. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 24 Μαρτίου 2016

Μεταπτυχιακή Εργασία

10. Σκουλάς Ευάγγελος, Απόφοιτος Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: "Επεξεργασία μεταλλικών και διηλεκτρικών επιφανειών με τη χρήση γραμμικά, ακτινικά και εφαπτομενικά πολωμένων υπέρστενων παλμών λέιζερ"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Παπάζογλου Δημήτρης - Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης, Στρατάκης Εμμανουήλ, Επίκ. Καθηγ. - Πανεπιστήμιο Κρήτης, Λουκάκος Παναγιώτης, Ερευνητής ΙΤΕ

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Παπάζογλου Δημήτρης, Επίκ. Καθηγ. - Πανεπιστήμιο Κρήτης, Στρατάκης Εμμανουήλ, Επίκ. Καθηγ. - Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κιοσέογλου Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγ. - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 13 Δεκεμβρίου 2016

Μεταπτυχιακή Εργασία

11. Χατζάκης Πέτρος, Απόφοιτος Τμήματος Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: "Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μίας υψηλής ανάλυσης οπτικής διάταξης για τη συλλογή σκεδαζόμενου φωτός σε μικρές γωνίες, για ρεολογικές εφαρμογές"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης και Αξιολόγησης: Πετεκίδης Φ. - Αν. Καθηγητής, Παπάζογλου Δημήτρης - Επίκουρος Καθηγητής, Φυτάς Γ. - Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης: 24 Μαρτίου 2016

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.