Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Απόφοιτοι 2017

1. Aγιοργιωτάκης Μιχάλης, Απόφοιτος Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Αξιολόγηση σημείων προσήλωσης κατά την ανάγνωση"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Πλαϊνης Σωτήρης, PhD Οπτομέτρης - Σαπουντζής Παναγιώτης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής - ΙΤΕ, Charman Neil, Professor

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Ταρουδάκης Μιχαήλ, Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σίμος Παναγιώτης, Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 29 Μαρτίου 2017

Μεταπτυχιακή Εργασία

2. Ιωαννίδη Λαρίσα, Απόφοιτος Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Ανάπτυξη ζωικού μοντέλου οφθαλμικού μελανώματος του χοριοειδούς"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης και Αξιολόγησης: Δετοράκης Ευστάθιος, Επίκ. Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Tσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σουρβίνος Γεώργιος, Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 26 Ιουλίου 2017

Μεταπτυχιακή Εργασία

3. Kυπαρισσίδης-Κοκκινίδης Ηλίας, Απόφοιτος Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση αλγορίθμων, κατάλληλων για σύντηξη τρισδιάστατων εικόνων από Μικροσκοπία Φύλλου φωτός "

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Ζαχαράκης Ιωάννης, Ερευνητής – ΙΤΕ, Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος, Ερευνητής - ΙΤΕ, Γκίνης Χαρίλαος, Φυσικός PhD

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Ταρουδάκης Μιχαήλ, Καθηγητής - Πανεπιστημιο Κρήτης, Παπάζογλου Δημήτρης, Επίκ. Καθηγ. - Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μακράκης Γεώργιος, Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 26 Ιουλίου 2017

Μεταπτυχιακή Εργασία

4. Λαμπράκη Αργυρή, Απόφοιτος Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Σύγκριση ηλεκτροφυσιολογικών αποκρίσεων με έλαιο σιλικόνης πριν και μετά την αφαίρεσή του σε ασθενείς με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Πλαϊνης Σωτήρης, PhD Οπτομέτρης - Δετοράκης Ευστάθιος, Επίκ. Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Tσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Σιγανός Χαράλαμπος, Επίκ. Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Δετοράκης Ευστάθιος, Επίκ. Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Tσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 12 Δεκεμβρίου 2017

Μεταπτυχιακή Εργασία

5. Πενταράκης Κυριάκος, Απόφοιτος Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Οπτικοί Χρόνοι Αντίδρασης με ειδικούς φακούς επαφής"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Πλαϊνης Σωτήρης, PhD Οπτομέτρης - Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Bailey Ian, Professor – University of Berkeley USA

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Σιγανός Χαράλαμπος, Επίκ. Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Tσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Δετοράκης Ευστάθιος, Επίκ. Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 29 Μαρτίου 2017

Μεταπτυχιακή Εργασία

6. Τζιφής Γεώργιος, Απόφοιτος Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας, ΤΕΙ Πάτρας

Θέμα: "Φασματοσκοπική ανάλυση φακών οράσεως και ηλίου"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Πλαϊνης Σωτήρης, PhD Οπτομέτρης - Άγγλος Δημήτριος, Αν. Καθηγ. – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παπάζογλου Δημήτριος, Επίκ. Καθηγ. - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Tσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Άγγλος Δημήτριος, Αν. Καθηγ. – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παπάζογλου Δημήτριος, Επίκ. Καθηγ. - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 12 Δεκεμβρίου 2017

Μεταπτυχιακή Εργασία

7. Τσαγκαράκη Μαργαρίτα, Απόφοιτος Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα:"Φωτοακουστική μικροσκοπία οπτικής ανάλυσης για τον χαρακτηρισμό φακών επαφής"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Πλαϊνης Σωτήρης - PhD Οπτομέτρης,Τσερεβελάκης Γεώργιος - Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ζαχαράκης Ιωάννης - Ερευνητής ΙΤΕ

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Tσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ταρουδάκης Μιχαήλ, Καθηγητής - Πανεπιστημιο Κρήτης, Παπάζογλου Δημήτρης, Επίκ. Καθηγ. - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 29 Μαρτίου 2017

Μεταπτυχιακή Εργασία

8. Ψυχαράκης Παναγιώτης-Χρήστος, Απόφοιτος Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα:"Φασματοσκοπική μελέτη απορρόφησης και εκπομπής βιολογικών δειγμάτων, με χρήση έντονων παλμών λέιζερ και οπτικών διατάξεων με στόχο το διαχωρισμό παθολογικών από υγιείς ιστούς"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Λουκάκος Παναγιώτης, Καθηγητής, Ερευνητής -ΙΤΕ, Γκίνης Χαρίλαος, Φυσικός PhD, Κυμιωνής Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγ. – Παν. Αθηνών

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Λουκάκος Παναγιώτης, Καθηγητής, Ερευνητής -ΙΤΕ, Tσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κυμιωνής Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγ. – Παν. Αθηνών

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 29 Μαρτίου 2017

Μεταπτυχιακή Εργασία

Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.