Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Απόφοιτοι 2018

1. Aλεγκάκης Κωνσταντίνος, Απόφοιτος Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Αξιολόγηση του θάμβους όχλησης με την χρήση κάμερας παρακολούθησης της οφθαλμικής περιοχής"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Πλαϊνης Σωτήρης, PhD Οπτομέτρης - Tσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής - Χατζάκης Πέτρος, MSc Φυσικός

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Δετοράκης Ευστάθιος, Αναπλ. Καθηγητής - Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής - Παπάζογλου Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 28 Μαρτίου 2018

Μεταπτυχιακή Εργασία

2. Κουτσογιαννακοπούλου Παναγιώτα, Απόφοιτος Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Ανάλυση των μηχανικών τάσεων στον εκτατικό κερατοειδή"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Γκίνης Χαρίλαος, PhD Φυσικός - Tσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής - Σιγανός Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθηγητής

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Δετοράκης Ευστάθιος, Αναπλ. Καθηγητής - Tσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής - Σιγανός Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθηγητής

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 28 Μαρτίου 2018

Μεταπτυχιακή Εργασία

3. Μαρκάκης Γεώργιος, Απόφοιτος Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Αξιολόγηση ενός χαμηλού κόστους, ασύρματου συστήματος ηλεκτρομυογραφίας στη μέτρηση του θάμβους όχλησης"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Πλαϊνης Σωτήρης, PhD Οπτομέτρης - Tσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής - Χατζάκης Πέτρος, MSc Φυσικός

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Σιγανός Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθηγητής - Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής - Παπάζογλου Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 28 Μαρτίου 2018

Μεταπτυχιακή Εργασία

4. Τσουκαλάς Σπυρίδων, Απόφοιτος Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέμα: "Ανάπτυξη συστήματος προσαρμοστικών οπτικών (adaptive optics) για εφαρμογές στην ψυχοφυσική της όρασης"

Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης: Γκίνης Χαρίλαος, PhD Φυσικός - Tσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής - Παπάζογλου Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Σιγανός Χαράλαμπος, Αναπλ. Καθηγητής - Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Καθηγητής - Παπάζογλου Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 28 Μαρτίου 2018

Μεταπτυχιακή Εργασία

Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.