Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Χαιρετισμός του τ. Πρύτανη και Ιδρυτή του Προγράμματος Καθηγητή Ι. Παλλήκαρη

Ιωάννης Παλλήκαρης

Αγαπητοί φοιτητές,

με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Οπτική και Όραση". Σήμερα το πρόγραμμα διανύει τον 10ο χρόνο λειτουργίας του και εξακολουθεί να είναι μοναδικό στο αντικείμενό του στη χώρα μας. Με την εμπειρία της μέχρι τώρα λειτουργίας του μπορώ επίσης να υποστηρίξω ότι οι στόχοι που τέθηκαν με την ίδρυσή του πληρούνται υποδειγματικά.

Το "Οπτική και Όραση" είναι ένα διατμηματικό Πρόγραμμα που υπό την αιγίδα του Τμήματος Ιατρικής φιλοδοξεί να καλύψει το αντικείμενο της Φυσιολογικής Οπτικής και των Επιστημών της Όρασης μέσα από συνεργασία συναφών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο στόχος αυτός απαιτεί τη σύγκλιση επιστημονικών πεδίων αιχμής όπως η Ιατρική, η Φυσική, τα Μαθηματικά και η Επιστήμη των Υλικών στο βιοϊατρικό πεδίο της όρασης με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού επιστημονικού χώρου. Σκοπός του Προγράμματος είναι η παραγωγή Νέων Επιστημόνων που θα γνωρίζουν την ιδιαίτερη "γλώσσα" αυτού του χώρου και θα μπορούν να παρακολουθήσουν και να ηγηθούν των επιστημονικών εξελίξεων προϊόν των οποίων αποτελεί η αλματώδης πρόοδος της οφθαλμολογίας των τελευταίων δεκαετιών.
Η συμμετοχή επιστημόνων από τα Τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών καθώς και επιστημόνων από Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και η συνεργασία τους με τους γιατρούς της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής και τους Επιστήμονες του ΒΕΜΜΟ δημιουργεί ένα μοναδικό περιβάλλον εκπαίδευσης και επιστημονικής παραγωγής. Επιπλέον, η συνεργασία με διακεκριμένους επιστήμονες και φορείς του εξωτερικού δίνει στο Πρόγραμμα τον διεθνή χαρακτήρα που είναι καθοριστικός τόσο για την σύγχρονη εκπαίδευση όσο και για τη δυνατότητα των αποφοίτων να συνεχίσουν τις σπουδές ή την καριέρα τους στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.
Το ετήσιο θερινό σχολείο "Οπτικής και Όρασης" που διοργανώνεται από το Πρόγραμμα και το ΒΕΜΜΟ αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για να αποκτήσει κανείς μια συνοπτική εικόνα του Προγράμματος.
Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στην ετήσια διαδικασία επιλογής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Οπτική και Όραση" με τη βεβαιότητα ότι πρόκειται για ένα από τα πλέον επίκαιρα και ανταγωνιστικότερα Προγράμματα της χώρας μας.


Με τιμή,
Ο Διευθυντής Σπουδών του Προγράμματος
Ι. Γ. Παλλήκαρης

Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.