Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΔΠΜΣ "Οπτική και Όραση"  θα δεχθεί ξανά φοιτητές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 στο πλαίσιο που καθορίζεται στο νέο ΦΕΚ του προγράμματος.