Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Χαιρετισμός

Ιωάννης Παλλήκαρης

Αγαπητοί φοιτητές,

με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Οπτική και Όραση". Σήμερα το πρόγραμμα διανύει τον 10ο χρόνο λειτουργίας του και εξακολουθεί να είναι μοναδικό στο αντικείμενό του στη χώρα μας. Με την εμπειρία της μέχρι τώρα λειτουργίας του μπορώ επίσης να υποστηρίξω ότι οι στόχοι που τέθηκαν με την ίδρυσή του πληρούνται υποδειγματικά.

Το "Οπτική και Όραση" είναι ένα διατμηματικό Πρόγραμμα που υπό την αιγίδα του Τμήματος Ιατρικής φιλοδοξεί να καλύψει το αντικείμενο της Φυσιολογικής Οπτικής και των Επιστημών της Όρασης μέσα από συνεργασία συναφών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο στόχος αυτός απαιτεί τη σύγκλιση επιστημονικών πεδίων αιχμής όπως η Ιατρική, η Φυσική, τα Μαθηματικά και η Επιστήμη των Υλικών στο βιοϊατρικό πεδίο της όρασης με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού επιστημονικού χώρου. Σκοπός του Προγράμματος είναι η παραγωγή Νέων Επιστημόνων που θα γνωρίζουν την ιδιαίτερη "γλώσσα" αυτού του χώρου και θα μπορούν να παρακολουθήσουν και να ηγηθούν των επιστημονικών εξελίξεων προϊόν των οποίων αποτελεί η αλματώδης πρόοδος της οφθαλμολογίας των τελευταίων δεκαετιών.
Η συμμετοχή επιστημόνων από τα Τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών καθώς και επιστημόνων από Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και η συνεργασία τους με τους γιατρούς της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής και τους Επιστήμονες του ΒΕΜΜΟ δημιουργεί ένα μοναδικό περιβάλλον εκπαίδευσης και επιστημονικής παραγωγής. Επιπλέον, η συνεργασία με διακεκριμένους επιστήμονες και φορείς του εξωτερικού δίνει στο Πρόγραμμα τον διεθνή χαρακτήρα που είναι καθοριστικός τόσο για την σύγχρονη εκπαίδευση όσο και για τη δυνατότητα των αποφοίτων να συνεχίσουν τις σπουδές ή την καριέρα τους στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.
Το ετήσιο θερινό σχολείο "Οπτικής και Όρασης" που διοργανώνεται από το Πρόγραμμα και το ΒΕΜΜΟ αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για να αποκτήσει κανείς μια συνοπτική εικόνα του Προγράμματος.
Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στην ετήσια διαδικασία επιλογής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Οπτική και Όραση" με τη βεβαιότητα ότι πρόκειται για ένα από τα πλέον επίκαιρα και ανταγωνιστικότερα Προγράμματα της χώρας μας.


Με τιμή,
Ο Διευθυντής Σπουδών του Προγράμματος
Ι. Γ. Παλλήκαρης