Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Γενικές Πληροφορίες

Τα τελευταία χρόνια ο τομέας της υγείας έχει προσελκύσει επιστήμονες από διάφορα, εκτός της ιατρικής, ώριμα πλέον επιστημονικά πεδία. Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο της «οπτικής και όρασης» παρουσιάζει μια δυναμική ανάπτυξη καθώς η κλασική «οφθαλμολογία» έχει εμπλουτιστεί από τις εξελίξεις σε τομείς όπως ο τομέας της «νευροφυσιολογίας», της «οπτικής» των «λέιζερ» και της απεικόνισης. Η ανάπτυξη αυτή έχει δημιουργήσει μια ισχυρή διεθνή αγορά υποστηριζόμενη από ειδικούς διαφόρων επιστημών.
Επιτεύγματα αυτής της γόνιμης διεπιστημονικής συνεργασίας, όπως η χρήση των laser για τη διόρθωση της μυωπίας, η ανάπτυξη σύγχρονων συσκευών απεικόνισης για την λεπτομερή καταγραφή και μελέτη του οπτικού συστήματος του οφθαλμού, έχουν εμπλουτίσει την οφθαλμολογική κλινική πράξη.
Παράλληλα στον ελληνικό χώρο το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει πρωτοστατήσει στον τομέα αυτό. Το Βαρδινογιάννειο Εργαστήριο Μεταμοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής του Οφθαλμού (ΒΕΜΜΟ) του Τμήματος Ιατρικής, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρου όπου η ανάγκη συνεργασίας επιστημόνων που προέρχονται από την Ιατρική με επιστήμονες των Θετικών Επιστημών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Οπτική και την Όραση έχει λειτουργήσει με επιτυχημένο τρόπο και εξαιρετικά αποδοτικά.
Τα τελευταία 12 χρόνια στο παραπάνω εργαστήριο απασχολούνται σε σταθερή και μόνιμη βάση μεταδιδακτορικοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που προέρχονται από Τμήματα των Θετικών Επιστημών (Φυσική, Επιστήμη Υπολογιστών κ.ά.). Η σχέση αυτή έχει αποτελέσει τη βασική κινητήρια δύναμη για μια σειρά επιστημονικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου που έχει οδηγήσει σε καινοτόμες πρωτοποριακές λύσεις στις οποίες η συνεισφορά των Θετικών Επιστημών είναι θεμελιώδης. Αξίζει να σημειωθεί ότι επιστήμονες που έχουν εργαστεί στο ΒΕΜΜΟ κατόρθωσαν στη συνέχεια να καταλάβουν σημαντικές θέσεις τόσο στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης όσο και στη βιομηχανία στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, με τη συνεισφορά τους έγινε δυνατή η ανάπτυξη εργαστηρίου σχεδιασμού και κατασκευής εργαλείων που πρόσφατα πιστοποιήθηκε κατά ISO.