Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Αποστολή και Στόχοι

Στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα, η μελέτη της φυσιολογίας του ανθρώπου και η αντιμετώπιση των ασθενειών συγκεντρώνουν την προσοχή όλων των αναπτυγμένων χωρών. Η κατάρτιση νέων επιστημόνων σε τομείς που προκύπτουν από την τομή της ιατρικής με τις θετικές επιστήμες αποτελεί στρατηγικό στόχο της εκπαίδευσης όλων των δυτικών χωρών. Μία τέτοια κατάρτιση παρέχει όλες τις προϋποθέσεις μιας επιτυχημένης επιστημονικής καριέρας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η σύζευξη της Iατρικής με επιστήμες όπως αυτές των Μαθηματικών και της Φυσικής έχει αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για σειρά επιστημονικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων ανακαλύψεων ορισμένες από τις οποίες αποτελούν επαναστάσεις στη διαγνωστική και τη θεραπευτική.

Το γνωστικό αντικείμενο της «Οπτικής και Όρασης» είναι το πεδίο που προκύπτει από την τομή της Oφθαλμολογίας με τη Φυσική και τα Μαθηματικά. Το πεδίο αυτό έχει γνωρίσει κατά τα τελευταία χρόνια δυναμική και ραγδαία ανάπτυξη καθώς η «κλασική οφθαλμολογία» έχει εμπλουτιστεί από τις εξελίξεις σε τομείς όπως η νευροφυσιολογία, η οπτική και τα laser. Η ανάπτυξη αυτή έχει δημιουργήσει ισχυρές συνεργασίες ιατρών, φυσικών, μαθηματικών, βιολόγων και μηχανικών κάνοντας πράξη την διεπιστημονική συνεργασία. Επιτεύγματα αυτής της γόνιμης συνεργασίας όπως η χρήση των laser για τη διόρθωση της μυωπίας ή η ανάπτυξη σύγχρονων συσκευών για τη λεπτομερή μελέτη του οπτικού συστήματος του οφθαλμού έχουν γίνει ήδη εργαλεία ρουτίνας στην οφθαλμολογική κλινική πράξη.

Στον ελληνικό χώρο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει πρωτοστατήσει στους παραπάνω τομείς. Διακεκριμένοι επιστήμονες από τους χώρους της Οφθαλμολογίας της Φυσικής και των Μαθηματικών έχουν συνεισφέρει ουσιαστικά στις διεθνείς εξελίξεις και έχουν σημαδέψει τα σύγχρονα επιστημονικά δρώμενα. Η διεπιστημονική συνεργασία που έχει αποτελέσει το υπόβαθρο αυτών των διακρίσεων εδραιώνεται και αποκτάει νέα υπόσταση με την λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Όπτική και Όραση».

Στο ΔΠΜΣ συμμετέχουν το Τμήμα Ιατρικής, το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Την ευθύνη του συντονισμού έχει το Τμήμα Ιατρικής. Το ΔΠΜΣ λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και την Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του ΠαΓΝΗ.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Επ.) είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του προγράμματος η οποία έχει και την αρμοδιότητα της εκλογής του Διευθυντή Σπουδών και του Αναπλ. Διευθυντή Σπουδών του προγράμματος.

Ο συντονισμός και η εποπτεία του προγράμματος ασκείται από την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.).