Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές

Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16

 

Αλεγκάκης Κων/νος                                                      

 

Ιωαννίδη Λαρίσα                                                         

 
Κουτσογιαννακοπούλου Παναγιώτα                                  

Λαμπράκη Αργυρή                                                              

 
Μαρκάκης Γεώργιος                                                          

Σιούτα Μαρία                                                              

 
Τσουκαλάς Σπυρίδων                                                             
   

 Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15

 
Κυπαρισσίδης-Κοκκινίδης Ηλίας                                         
Τζιφής Γεώργιος